Brobygging Finland og Norge

Fidaros bygger opp samarbeidsnettverk innen handel og kultur i begge retninger. Det er rom for å utvikle og utvide samarbeidet og handelen mellom Finland og Norge. I tollstatistikkene finnes gledelige signaler i begge retninger.

Les mer...

Vi forener kompetanse

Fidaros bygger nettverk også blant ICT-aktører. Virtual-WEB er i skuddet og behovet for virtuelle WEB-applikasjoner vokser hele tiden innen dokumentering, undervisning og markedsføring. Når man skal inn på det globale markedet er det naturlig og trygt å søke om nabohjelp. Les mer...

Trykksaker og emballasje

I finske trykksaker er prisen og kvaliteten som den skal være og leveringstidene og –metodene er sikre. Vi eksporterer mer til Sverige enn til Norge og svenskene eksporterer mer til Norge enn vi gjør. Dette kan vi gjøre noe med. La oss konkurrere!

Innen emballasje- og etikettbehov finnes det gode løsninger i Finland.

Les mer...

Nettverk oppstår

Samarbeidet mellom Bit og Kuitukuu starter

Psaligrafikunstner Karen Bit Vejle (Papercutart) og Susanna Myllymäki (Kuitukuu Oy) inngikk en tre års samarbeidsavtale. Bestemor Sirpa Kuusela fungerte som jordmor. Kuitukuu Oy starter med kommersiell produksjon av de kjøkkenduker Vejle har laget mønstre til, og de trykkes i Parkano i Finland.

Les mer...

Velkommen

 Tel +358 40 739 0957 - fidaros@fidaros.fi