Oikeutta ja perintää Norjassa

Tiedoksenne onnistunut perintätapaus Norjassa. Kauppalehdestä kerrottiin pyykkitupavuorotaistelusta Korkeimmassa oikeudessa.  Mietin, että kun maakuntia ja muuta rukataan, niin olisikohan paikallaan tutustua tähän Norjassa jo tuhat vuotta testattuun oikeusjärjestelmän osaan, joka on kansan oma tuomioistuin Forliksrådet eli sovintoneuvosto tai ehkä parempi käännös olisi sovitteluneuvosto.

***

Pienempien saatavien perintää Norjassa – kunnallinen sovintoneuvosto eli forliksrådet

Tapaus sovintoneuvostossa Finnmarkin läänissä sijaitsevassa pienessä kunnassa – Lappilainen Maanviljelijä vastaan Hevosmies Finnmarkissa, asiana maksamattomat heinät

Finnmarkilainen hevosmies tilasi puhelimitse heinät lappilaiselta maanviljelijältä kahteen eri otteeseen marraskuussa 2011.  Tilaajan toimeksiannosta pohjoissuomalainen kuljetusliike hoiti asiallisen huolinnan ja toimitti heinäkuormat ja laskut tullauksineen tilaajalle ja lähetti heinää myyneelle maanviljelijälle dokumentit tapahtuneesta tavarantoimituksesta alv-verotusta varten. Saatavien arvo oli yhteensä noin 6000 euroa.

Saatavia oli yritetty periä kirjeitse toukokuussa 2012. Lokakuussa 2014 saatavia uhkasi vanheneminen, koska kolme vuotta oli tulossa täyteen. Perintätoimistot eivät olisi ehtineet katkaista vanhenemista. Useasta lähteestä annettiin ohje, että ainoa väylä on sovintoneuvosto – forliksrådet. Sähköpostiperintä ja perintä facebookissa suoritettiin ja dokumentoitiin. Pari viikkoa ennen ensimmäisen laskun vanhenemista sovintoneuvostolle tehtiin vapaamuotoinen valitus (forliksklage), johon dokumentoitiin tapauksen kaikki vaiheet ja molemmat saatavalaskut ja muut asiakirjat. Korkoineen ja perimiskuluineen saatava nousi noin 8000 euroon. Koska asia saatettiin ja otettiin käsittelyyn, vanheneminen oli näiltä osin onnistuttu katkaisemaan.

Sovintoneuvosto esitti, että asian käsittelykokous olisi tammikuun 2. päivä 2015. Pyysin muutosta Suomen loma-ajankohdan vuoksi ja käsittely siirrettiin helmikuun alkuun. Tammikuun lopulla Hevosmies eli velallinen esitti sekä velkojalle ja sovintoneuvostolle esityksen, että hän maksaisi vain alkuperäiset laskut helmikuun loppuun mennessä ilman korko- tai perimiskuluja. Maanviljelijä eli velkoja hyväksyi ehdotuksen ja näin asia kirjattiin päätökseksi sovintoneuvostossa ilman sovittelutapaamista ja kuulemista kaukana pohjoisessa Finnmarkin läänissä. Hevosmies maksoi laskunsa helmikuun lopussa. Tämä sovittelutulos olisi myös katkaissut vanhenemisen ja perintää olisi voitu jatkaa esimerkiksi ulosottoon asti, jos maksua ei olisi suoritettu.

Miten tämä on mahdollista Norjassa? Jokaisessa Norjan kunnassa on kansan oma, viikinkiajalta peräisin oleva oikeusistuin, forliksrådet eli sovintoneuvosto. Sovintoneuvoston jäseniä on kolme ja heidät valitsee kunnanhallitus. Jäsenet ovat maallikkojäseniä. Vuonna 2015 sovittelutapauksia oli 93872 ja tämä helpottaa muiden oikeusistuimien työtä. Laissa on tarkoin määrätty minkälaisia asioita sovintoneuvostoon voidaan tuoda. Esimerkiksi perheoikeus ei kuulu sovittelun piiriin tai velkomusriidat, joiden arvo on yli 125.000 NOK eli reilu 13.000 euroa – elleivät molemmat osapuolet ole yksimielisiä siitä, että sovintoneuvosto voi käsitellä asian.

Kyseinen valitus toimitettiin pelkästään sähköpostitse. Ministeriöllä ei ollut selkeää ohjetta, onko sähköposti riittävää vai ei. Paikoitellen valituskirjeen kieli oli norjaa, jossain vilahti suomea, ruotsia ja englantiakin. Eli mitään tiukkoja muotovaatimuksia ei ole. Ko. kunnan sovintoneuvosto ei kyseenalaistanut valitusta, jossa kaikki dokumentit mukaan lukien valtakirja oli aidoista dokumenteista skannattu ja toimitettu sähköpostilla.

Tämä on aito oikeustapaus  ja maanviljelijä sekä hevosmies olivat tyytyväisiä lopputulokseen. Toivon mukaan kauppa jatkuu.

Sirpa Kuusela, toimeksi saaneena asianhoitajana

CEO, Fidaros Oy

(julkaistu LinkedInissä, Aamulehdessä ja Kalevassa elokuussa 2016)

Midtpunkt article 6/2014

Hei, Purskahdin itkuun ilosta lukiessani jutun. Trondheimissa työni ja tavoitteeni on huomattu ja hyväksytty. Olen joutunut taistelemaan kolmella rintamalla, ensinnäkin Norjassa rakentaessani verkostoa ja saadakseni hyväksymisen ja suosittelijoita. Toiseksi täällä kotimaassa saadakseni yritykset ja yhteisöt heräämään. Kolmanneksi taistelen itseni kanssa, kuinka pitkälle jaksan ja mihin varani riittävät, missä on rajapyykki, jolta on käännyttävä takaisin. TamperettaContinue Reading

Ostajia ja päättäjiä Keski-Norjasta

Kannattaako ostajia ja päättäjiä tuoda charterkoneellinen Alihankintamessuille Tampereelle 18.9.2014. Olen valmistellut hanketta tuoda charterlennolla 50 hengen joukkoa Trondheimista Tampereelle yhdeksi tehokkaaksi päiväksi. Kohteena ovat yritykset ja päättäjät sekä vaikuttajat. Näen erittäin paljon mahdollisuuksia Suomen ja Norjan kaupalliselle ja tieteelliselle yhteistyölle. Kulttuurin sarallahan mennään jo pitkällä edellä.Noin 60 tuhannen euron budjetista norjalaiet maksaisivat oman osansa, eliContinue Reading

Interaktiivisten etäpalvelujen kehittäminen

Miten sisällöntuotanto, hallinta- tai ansaintarihmastot syntyvät? Missä on keskustelu super- tai hyperlokalisaation kasvavasta megatrendistä tietovirroissa? Askarruttavaa on katsella myös hajanaista valokuituverkostojen rakentamista, johon palvelualustan onnistuminen osaltaan perustuu. Kuinka strategisesti tärkeästä verkosta onkaan kysymys? Kuka katsoo, että verkosto rakentuu siten, että minimoidaan haavoittuvuus ja mahdollistetaan geneerinen kasvu tai korjaus? Missä ovat energiayhtiöt? Lapissa syntyneenä mietin esimerkiksi,Continue Reading

Suurlähettilään terveiset Oslosta

Terveiset Norjasta Viime perjantaina 4.10.2013 vierailin Oslossa Suomen suurlähetystössä paluumatkalla Trondheimista kotiin Tampereelle. Suurlähettiläs Maimo Henriksson lähetti  lämpimän tervetulotoivotuksen pirkanmaalaisille ja tamperelaisille yrityksille ja yhteisöille. Ottakaa rohkeasti yhteyttä myös Suomen suurlähetystöön Oslossa. Erityisesti pohjoinen Suomi on jo oivaltanut Norjan mahdollisuudet ja suurlähetystön tarjoamat palvelut. Suurlähettiläs Maimo Henriksson ja Team Finland tekevät sinnikkäästi töitä, keräävät tietojaContinue Reading

Bitin ja Kuitukuun yhteistyö alkaa

Karen Bit Vejle ja Susanna Myllymäki, Kuitukuu Oy, solmivat sopimuksen kolmivuotisesta yhteistyöstä Fidaroksen myötävaikutuksella.  Kuitukuu Oy tuo kaupalliseen tuotantoon Vejlen kuvittamat keittiöliinat, jotka painetaan Suomessa Parkanossa. Kuitukuun Pestävät, kierrätettävät, luomuiset ”tiskirätit” ovat arjen hauskuttajia! Niitä myydään pääosin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Fidaros avustaa myös keittiöliinojen markkinoiden avaamisessa Norjassa. Katso video Bit psaligrafitaiteesta – ihmeellistä. Karen BitContinue Reading

Tullitilastojen tutkailua

Norjan ja Suomen välinen kauppa on kummallisen pientä. Onko Norja jäänyt katveeseen? Tulokset ovat hämmästyttäviä! Alla muutamia lukuja, joita löytyi tullitilastoista CN-luokista 44–49, jotka ovat se suomalaisen vientiteollisuuden perinteinen alue.   Luokka 44 Puu ja puusta valmistetut tavarat Suomen kokonaisvienti 2072 milj. euroa: Norjaan 62 milj. euroa, mutta Norja tuo kaikkiaan 1300 milj. eurolla! LuokkaContinue Reading

Uudet verkkosivut

Kylläpä nämä uudet verkkosivut teettävät hurjasti …

Tel +358 40 739 0957 - fidaros@fidaros.fi